ANSYS Fluent

Obrazky/produkty/A0104_fluent.jpg

Program ANSYS Fluent je nástroj pro provádění 2D/3D počítačových simulací proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho všestranné použití od základních po fyzikálně komplikované aplikace. Díky práci se skutečným tvarem zařízení (2D nebo 3D analýza) je možné sledovat prostorové rozložení řešených veličin, jako jsou rychlost, teplota, tlak, složení, atd. To umožňuje porozumět vlivům, ke kterým při proudění dochází a otevírá to další možnosti optimalizace daného výrobku, provozního stavu nebo celého procesu. Touto analýzou je možné vyhodnotit tlakovou ztrátu, odpor obtékaného předmětu, rozložení teplot v tekutině i pevných dílech, rychlost abraze konstrukce při dopravě abrazivního materiálu a další...

Klíčové vlastnosti licence:
  • Proudění - newtonské i nenewtonské kapaliny,
  • Kompletní sdílení tepla - vedení, proudění, sálání,
  • Vícefázové proudění - ostré i dispergované fázové rozhraní, fázové rovnováhy,
  • Chemické reakce a spalování,
  • Rotační stroje - modely pro stacionární i nestacionární simulace rotujících strojů, HBM, TBR,
  • Chlazení - chlazení elektrických strojů,...
  • propojitelné s dalšími produkty značky ANSYS - multifyzikální analýzy;

Licence:
Program ANSYS Fluent je spustitelný v licencích
Školení:
Základní i specializované: