ANSYS Chemkin-Pro

Obrazky/produkty/A0108_chemkin-pro.jpg

Klíčem k rozvoji konkurenceschopných produktů v dopravě, energetice a aplikacích pro zpracování materiálů je pochopení a předvídání účinků chemických reakcí v daném systému.

Konstruktéři plynových turbín, kotlů a pístových motorů usilují o to, aby vyhověli stále přísnějším emisním normám a stále se rozšiřujícím požadavkům na kvalitu a výběr paliva, musí také udržovat nebo dokonce zlepšovat výkonnost svých systémů. Podobně musí být navrženy vysokovýkonné materiály a chemické procesy s vysokým výtěžkem a kvalitou s minimálním vedlejším produktem nebo odpadem.

Spoléhání se na fyzické testování pro přesné ověření výkonu zařízení je v podstatě nemožné vzhledem k dnešním složitým konstrukcím a čím dál kratším návrhovým cyklům. Rychlá a efektivní simulace chemických reakcí je často jedinou možností pro efektivní návrh systémů se sníženými emisemi znečišťujících látek nebo s nežádoucími vedlejšími produkty.