ANSYS CFX

Obrazky/produkty/A0105_cfx.jpg

Součástí skupiny programů ANSYS používané pro CFD (Computional Fluid Dynamics) simulace je software ANSYS CFX. Tento nástroj je na trhu již více jak 20 let. Program ANSYS CFX je určen pro široký rozsah:
 • průmyslových problémů,
 • výzkumných aplikací,
 • výukových úloh.
   
Součástí programu jsou fyzikální a chemické modely, které umožňují modelovat téměř celé spektrum průmyslových potřeb. Program umí modelovat:
 • laminární a turbulentní proudění stlačitelných i nestlačitelných tekutin,
 • sdílení tepla konvekcí, vedením, sáláním,
 • vícefázové proudění kapalina-plyn, tekutina-pevná fáze a jejich interakce,
 • jednoduché i složitější chemické reakce, spalování atd.
 
Součástí programu jsou také speciální nástroje pro výpočty točivých strojů, jako jsou vodní nebo parní turbíny, kompresory, ventilátory, které mohou uživateli značně usnadnit práci. Nově jsou například integrovány nástroje přímo pro točivé stroje:
 • Transient Blade Row  (TBR) -  nestacionární metoda pro efektivní výpočty proudění v lopatkových strojích,
 • Blade Flutter Analysis – pragmatický přístup pro zjištění náchylnosti k tvorbě flutteru na lopatkách,
 • Robustní okrajová podmínka pro výpočty charakteristik kompresoru (ucpání – pumpáž).
 
Program je integrován do prostředí ANSYS Workbench, která umožňuje propojení s dalšími programy, např. využití výsledků z CFD analýzy pro pevnostní výpočet FEM programu ANSYS Mechanical (FSI simulace). Prostředí ANSYS Workbench umožňuje sdílení dat a výsledků mezi jednotlivými programy firmy ANSYS pomocí jednoduchého linkování kliknutím a převedením myši na druhou aplikaci.
 
Program ANSYS CFX nachází uplatnění pro uživatele, kteří využívají simulace pro návrhové a optimalizační fáze vývoje jejich produktů, ale také je využívají pro kontrolu a ověření navržených nebo fungujících zařízení. Pokročilé technologie ANSYS umožňují rychlou stavbu modelu, efektivní tvorbu výpočetní sítě a provedení výpočtu s přesnými výsledky. Pro zkracování doby výpočtu je možné využít paralelizaci úloh na více procesorech. Pokud je nabídka z fyzikálních modelů nedostačující, je možná implementace vlastních modelů pomocí uživatelsky definovaných funkcí.
 
Zpracování výsledků, porovnání více variant, vytváření vyhodnocovacích šablon pro přenos mezi výpočty je možné provádět v programu ANSYS CFD-Post. Porovnávané úlohy se mohou lišit v geometrii modelu, v hustotě výpočetní sítě, typu modelu nebo v okrajových podmínkách.
 
ANSYS Workbench umožňuje obousměrné sdílení CAD dat se všemi významnými CAD programy pomocí programu:
 • ANSYS DesignModeler, který je možné použít pro úpravu existující geometrie, či úplnou tvorbu nového modelu,
 • pro rychlý 3D návrh točivých strojů program ANSYS BladeModeler, který umožňuje návrh axiálních, radiálních či tangenciálních strojů jako jsou např. turbokompresory, parní a plynové turbíny, hydrodynamická čerpadla, ventilátory apod.,
 • pro vytvoření výpočetních sítí program ANSYS Meshing nebo ANSYS TurboGrid program speciálně navržený pro točivé stroje.
 
Program ANSYS CFX je v současnosti světově nejpoužívanější software pro CFD analýzy točivých strojů, protože jeho flexibilita výpočetních sítí, přesnost, rychlost a uživatelská přívětivost umožňují rychlé a efektivní nasazení.

Licence:
Program ANSYS CFX je spustitelný v licencích
Školení:
Základní i specializované: