ANSYS CFD Premium

Obrazky/produkty/A0102_cfd-premium.jpg

Licence ANSYS CFD Premium nabízí uživatelům přístup ke komplexním analýzám proudění a sdílení tepla nejen v běžných aplikacích (ANSYS Fluent), ale také v aplikacích z oblasti turbinářství (ANSYS CFX). Licence obsahuje veškeré potřebné nástroje pro kompletní analýzu proudění od A do Z. Mezi těmito kroky je práce na vytvoření nebo úpravě dodané geometrie, výpočetní sítě, zadání provozního stavu a materiálových vlastností. Licence obsahuje také nástroj na vyhodnocování vypočtených výsledků i porovnávání více variant mezi sebou. Zabudovaná parametrická optimalizace rozšiřuje rozsah použití i do oblastí hledání nejvhodnějšího provozního stavu nebo geometrického uspořádání modelu. Studie typu "what-if" přináší možnost porozumět chování výrobku nebo procesu také pro nenávrhové nebo kritické podmínky.

Klíčové vlastnosti licence:
  • Proudění - newtonské i nenewtonské kapaliny,
  • Kompletní sdílení tepla - vedení, proudění, sálání,
  • Vícefázové proudění - ostré i dispergované fázové rozhraní, fázové rovnováhy,
  • Chemické reakce a spalování,
  • Rotační stroje - modely pro stacionární i nestacionární simulace rotujících strojů, HBM, TBR,
  • IAPWS-IF97 - model stavového chování páry,
  • Chlazení - chlazení elektrických strojů,...,
  • propojitelné s dalšími produkty značky ANSYS - multifyzikální analýzy;

Odkazy na další popis:
Školení:
Základní a specializované: