ANSYS CFD Enterprise

Obrazky/produkty/A0101_cfd-enterprise.jpg

Licence ANSYS CFD Enterprise nabízí uživatelům přístup k základním i úzce specializovaným expertním analýzám proudění a sdílení tepla nejen v běžných aplikacích ( ANSYS Fluent), v aplikacích z oblasti turbinářství ( ANSYS CFX), ale i ve speciálních oblastech jako je proudění materiálů s vysokou rheologickou strukturou ( ANSYS Polyflow).

Licence dále nabízí specializovaný nástroj pro analýzy spalování v motorovém válci ( ANSYS Forte) a v neposlední řadě také licenci ANSYS AIM, která přináší možnost řešení základních úloh proudění, strukturální mechaniky, elektromagnetismu a extruzi polymerů v jednom snadno ovladatelném prostředí.

Licence obsahuje veškeré potřebné nástroje pro kompletní analýzu výše uvedených oblastí od A do Z.

Mezi těmito kroky je práce na vytvoření nebo úpravě dodané geometrie, výpočetní sítě, zadání provozního stavu a materiálových vlastností.

Licence obsahuje také nástroj na vyhodnocování vypočtených výsledků i porovnávání více variant mezi sebou. Zabudovaná parametrická optimalizace rozšiřuje rozsah použití i do oblastí hledání nejvhodnějšího provozního stavu nebo geometrického uspořádání modelu. Studie typu "what-if" přináší možnost porozumět chování výrobku nebo procesu také pro nenávrhové nebo kritické podmínky.
 
Klíčové vlastnosti licence
 • Spalovací motory - specializovaný nástroj pro analýzy spalování v motorovém válci,
 • Proudění materiálu s vysokou rheologickou strukturou - vyfukování, lisování, extruze,
 • Analýza namrzání - růst ledové vrstvy na křídlech letadla,
 • ANSYS AIM - základní pevnostní, proudové a FSI analýzy nejen pro konstruktéry,
 • Proudění - newtonské i nenewtonské kapaliny,
 • Kompletní sdílení tepla - vedení, proudění, sálání,
 • Vícefázové proudění - ostré i dispergované fázové rozhraní, fázové rovnováhy,
 • Chemické reakce a spalování,
 • Rotační stroje - modely pro stacionární i nestacionární simulace rotujících strojů, HBM, TBR,
 • IAPWS-IF97 - model stavového chování páry,
 • Chlazení - chlazení elektrických strojů,...,
 • propojitelné s dalšími produkty značky ANSYS - multifyzikální analýzy;
 
 
Odkazy na další popis:  
Školení:
Základní a specializované: