ANSYS BladeModeler

Obrazky/produkty/A01101_blademodeler.jpg

Program ANSYS BladeModeler obsahuje skupinu několika nástrojů:
  • BladeEditor,
  • BladeGen,
  • Nástroje Vista 1D.
 
ANSYS BladeEditor je doplněk do programu ANSYS DesignModeler, který rozšiřuje jeho schopnosti za účelem snazšího návrhu lopatkových strojů. Konkrétně se jedná o tvorbu proudové (meridionální) cesty, definici profilů lopatky po její výšce pomocí tloušťkové a úhlové funkce. Nástroj dále umožňuje snadnou konstrukci periodického segmentu kola vhodné pro pevnostní analýzu pomocí cyklické symetrie. Všechny parametry geometrie je možné snadno parametrizovat a dále s nimi pracovat v prostředí ANSYS Workbench.
 
Pro návrh geometrie lze mimo jiné vyžít program ANSYS BladeGen. Jeho hlavní předností je, že je navržen speciálně pro tvorbu lopatkových strojů. Obsahuje několik možností, jak přesně definovat tvary lopatkových profilů. Vytvořenou geometrii je možné dále přímo použít v programech jako ANSYS BladeEditor, ANSYS TurboGrid a ANSYS Vista TF. Stejně jako v případě ANSYS BladeEditoru je ANSYS BladeGen plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, přičemž parametrizace vytvořené geometrie je možná pomocí dodatečných komponent.
 
Skupina programů Vista 1D obsahuje čtveřici nástrojů:
  • Vista AFD (Axial Fan Design)
  • Vista CCD (Centrifugal Compressor Design)
  • Vista CPD (Centrifugal Pump Design)
  • Vista RTD (Radial Turbine Design)

Tyto nástroje se zaměřují na úvodní návrh kola pro daný typ stroje na základě jednoduchých matematických modelů. Hlavní předností těchto nástrojů je jejich malá časová náročnost oproti klasické CFD analýze, je ale vykoupena menší úrovní získaných detailů. S vytvořenou geometrii je možno dále pracovat v nástrojích ANSYS BladeEditor, ANSYS BladeGen nebo ANSYS Vista TF.