Proudění

S prouděním tekutin, disciplínou nazývanou CFD – Computational Fluid Dynamics (počítačová dynamika tekutin), se setkáváme ve všech oblastech technické praxe, nejčastěji při proudění vzduchu nebo vody. Simulační programy používané v této oblasti ale umožňují komplexní řešení úloh pro různá proudící média se zahrnutím turbulentního proudění, sdílení tepla, spalování, vícefázového proudění, apod. Velmi často jsou tyto programy používány pro návrh nového zařízení, ale také pro kontrolu nebo úpravu stávajícího zařízení.
 
Výsledkem výpočtů jsou informace, které jsou požadované při návrhu nového zařízení nebo při úpravách stávajícího zařízení. Obvykle jsou požadovány výsledky, které umožňují získat představu o chování uvnitř zařízení, rozložení rychlostního pole, určení tlakové ztráty, lokální nebo globální přestup tepla, apod. Pokud jsou tyto informace požadovány opakovaně pro geometrické nebo provozní změny zařízení, je možné používat nástroje umožňující optimalizaci tohoto zařízení podle zadané cílové funkce (parametru).
 
Mezi renomované nástroje společnosti ANSYS pro dynamiku tekutin patří programy, které umožňují jak přípravu geometrie a výpočetní sítě, zadání a provedení výpočtu, tak i vyhodnocení a zpracování výsledků, tj. nabízejí kompletní pracovní workflow pro simulace. Díky robustnosti a rychlosti CFD programů, znalostem a zkušenostem vývojových týmů a pokročilým simulačním schopnostem poskytuje ANSYS vysokou produktivitu práce, snadný a přehledný proces zadání a řešení úlohy, možnost přenositelnosti zadání mezi úlohami a efektivní zpracování výsledků. Výpočetní programy jsou vysoce škálovatelné, což umožňuje paralelizovat výpočty od jednoho procesoru s dvěma jádry až po výpočty na velkých clusterech s tisíci jádry.
 
Mezi charakteristické rysy výpočetních simulací produkty ANSYS pro dynamiku tekutin patří:
  • Spolehlivost a robustnost,
  • Efektivní a flexibilní workflow,
  • Komplexní fyzikální modely a multidisciplinární analýzy,
  • Špičková numerika,
  • Paralelizace velkých úloh,
  • Pokročilé vyhodnocování,
  • Skriptovatelnost a přizpůsobitelnost vašim potřebám.
 
Produkty ANSYS jsou v současnosti nejpoužívanější pro CFD analýzy, protože jeho flexibilita výpočetních sítí, komplexnost fyzikálních modelů a uživatelská přívětivost umožňují rychlé a efektivní nasazení.