ANSYS SpaceClaim DM

Obrazky/produkty/A0501_spaceclaim.jpg

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (ANSYS SCDM) je program vhodný pro tvorbu a úpravu 2D a 3D geometrií pro CFD a FEA simulace. Pro CFD simulace jsou v programu vytvářeny modely průtočných objemů, pro výpočet proudění, ke kterým je možné přidat objemy pevných těles, např. pevnou stěnu zařízení, pro výpočet vedení tepla v pevném materiálu. Pro FEA analýzy jsou v programu ANSYS SCDM vytvářeny objemové, skořepinové a nosníkové modely pevných částí pro strukturální a teplotní výpočty.
 
Výhody:
Práce s programem ANSYS SCDM je velmi rychlá - využívá metodu přímého modelování. Na pár kliknutí pomocí tlačítek myši lze upravovaný model protáhnout, posunout, zaoblit hrany či naopak smazat toto zaoblení. Program pracuje i se sestavami těles, které umí rychle upravovat. Program je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, které umožňuje jeho zapojení do parametrických studií.
 
Funkce:
  • Tvorba 2D skic pomocí jednoduchých křivek (úsečka, křivka, oblouk, …),
  • 3D operace pro vytváření 3D těles z 2D skic (vytažení, rotace, …),
  • Parametrické vytváření modelů (rozměrové parametry),
  • Import modelů z téměř všech externích CAD programů,
  • Úpravy stávajících i importovaných modelů. Příprava modelu pro objemové síťování (řezání modelu, booleovské operace, …),
  • Nástroj pro vytvoření inverzního objemu pro obdržení průtočného modelu,
  • Integrované nástroje pro opravu i vyčištění geometrií (spojení hran, odstranění děr nebo ostrých úhlů, zaoblení, …),
  • Export výsledné geometrie do vybraných síťovacích programů pro konformní i nekonformní síťování (např. ANSYS Meshing, ANSYS ICEM CFD, ANSYS Fluent Meshing),
  • Tvorba nosníkových  a skořepinových modelů s provázaností s  ANSYS Mechanical,
  • Tvorba výkresové dokumentace.