ANSYS Meshing

Obrazky/produkty/A0504_meshing.jpg

ANSYS Meshing je program vhodný pro vytváření hybridních výpočetních sítí ve 2D a 3D geometriích. Pro CFD simulace jsou v programu vytvářeny výpočetní sítě průtočných objemů, pro výpočet proudění, ke kterým je možné přidat výpočetní sítě pevných těles, např. pěvné stěny zařízení, pro výpočet vedení tepla v pevném materiálu. Pro FEA analýzy jsou v programu ANSYS DesignModeler vytvářeny výpočetní sítě pevných částí a jejich kontaktů pro strukturální a teplotní výpočty. Program ANSYS Meshing umožňuje vytváření výpočetních sítí také pro některé elektromagnetické řešiče společnosti ANSYS.
 
Výhody:
Program ANSYS Meshing umožňuje značnou automatizaci generace sítě. Je tedy možné získat velice rychle základní síť, kterou lze poté následně lokálně upravovat a vylepšovat. Program je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, které umožňuje jeho zapojení do parametrických studií.
ANSYS Meshing je standardně dodávám v rámci balíčku licencí pro CFD simulace a je plně integrovaný do prostředí FEA řešičů.
 
Funkce:
 • Generování 2D i 3D hybridních sítí,
 • Volba řešiče pro generovanou výpočetní síť mění nastavení síťovacích metod,
 • Globální nastavení požadované výpočetní sítě (maximální velikost buňky, růstový faktor,…),
 • Lokální ovlivnění výpočetní sítě lokálními parametry (zahuštění na hranách, plochách,…),
 • Řízení konformity výpočetní sítě na rozhraní objemů,
 • Pro 2D geometrie lze použít trojúhelníkové a čtyřúhelníkové buňky a jejich kombinaci,
 • Pro 3D geometrie můžeme použít čtyřstěnné, pětistěnné a šestistěnné buňky a jejich kombinaci,
 • Parametrické globální i lokální velikostní funkce může být použita pro komplexní studie v prostředí ANSYS Workbench,
 • Mezní vrstva může být generována na stěnách modelu pomocí prizmatických/šestistěnných buněk,
 • Generování sítě najednou pro celý model nebo po částech,
 • Instalované nástroje pro pokročilou kontrolu síťování (respektování/potlačení křivek,…),
 • Síťování sestav (Assembly meshing) – automatický nástroj pro síťování sestav pevných těles s generací sítě průtočného objemu – Tetrahedrální/Cutcell sítě.