ANSYS Geometry Interface

[Obrazky/produkty/A0503_GeometryInterface.jpg]

Pokud sami pracujete v některém z CAD programů nebo Vám geometrii v něm vytvoří kolega, můžete využít některého z CAD interface pro přímé načtení dat do programu ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim Direct Modeler či přímo do síťovacího nástroje.

Interface je možné využít ve dvou rovinách a sice jako CAD Plug-in, který se nainstaluje přímo do CAD programu a propojí tak CAD program s prostředím ANSYS Workbench nebo poslouží jako tzv. CAD Reader, který dokáže načíst data ze souboru CAD programu.

Výhody a omezení:
V režimu CAD Plug-in:
 • je potřeba mít na počítači nainstalován CAD program
 • načítá se geometrie včetně použitých parametrů, které lze přenést a využít ve Vašich analýzách
 • je zachována asociativita, do CAD programu lze geometrii zpět načíst
V režimu CAD Reader
 • není potřeba mít CAD nainstalován, načtete soubor, který Vám poslal kolega
 • nepřenáší se parametry, ale pouze aktuální nastavení geometrie
 • není zachována asociativita

Podporované CAD programy/formáty:
 • Creo
 • Autodesk
 • Solid Edge
 • SolidWorks
 • SAT
 • CATIA V5
 • CATIA V6
 • NX
 • Parasolid

Licence:
Ke všem výše zmíněným formátům lze zakoupit jednotlivé Gemoetry Interface. Program ANSYS SpaceClaim Direct Modeler umožňuje načtení z většiny z nich (kromě CATIA) v režimu CAD Reader bez nutnosti zakoupení těchto CAD Interface.

Alternativy:
Do prostředí ANSYS Workbench lze importovat CAD data bez nutnosti mít CAD Interface ve formátu STEP a IGES pro simulace proudění a strukturální analýzy nebo ve formátu SAT pro elektromagnetické analýzy do prostředí ANSYS Electronics Desktop, případně použít ANSYS SpaceClaim Direct Modeler a načíst geometrie v režimu CAD Reader, jak je popsáno výše.

Školení:
K těmto programům neposkytujeme žádná školení, neboť užití je velice jednoduché a školení není potřeba. Naši specialisté Vám velice rádi ukáží, jak CAD Interface fungují.