ANSYS Fluent Meshing

ANSYS Fluent Meshing je nástroj pro tvorbu výpočetních sítí, který je nově integrován v prostředí ANSYS Fluent a je primárně určen pro generaci kvalitních nestrukturovaných objemových sítí.

Mezi hlavní funkce ANSYS Fluent Meshingu patří:
  • Přímý import CAD dat do síťovacího prostředí (.stp, .igs),
  • Úprava geometrií a povrchových sítí,
  • Úprava a generace různých typů objemových sítí (tetrahedrální, hybridní, hexcore),
  • Globální objektové síťovací operace (Wrapper, CutCell),
  • Přímé spuštění programu ANSYS Fluent z prostředí ANSYS Fluent Meshingu bez nutnosti exportu a následného importu výpočetní sítě.
 
Tento nástroj v sobě skrývá veškeré funkce programu ANSYS TGrid, který slouží k předpřípravě povrchových a následné generaci objemových sítí. Program ANSYS TGrid již není od verze 14.5 samostatně dostupný, a proto jsou veškeré jeho funkcionality přebrány právě programem ANSYS Fluent Meshing, kde jsou navíc doplněny o příjemnější uživatelské rozhraní. Tento nový produkt umožňuje import geometrií a sítí, jejich následnou úpravu, generaci různých typů kvalitních nestrukturovaných objemových sítí a je doplněn o správu objektů pro multiobjektové síťování. Pro práci se složitými a komplexními modely jsou zde implementovány globální síťovací operace založené na wrapovacích principech, jako je Wrapper pro tvorbu trojúhelníkových povrchových sítí, či CutCell pro generaci objemových sítí na komplikovaných modelech. Je rovněž vybaven diagnostickými funkcemi pro vyhledávání problémových míst, opravy a zvyšování kvality povrchové i objemové výpočetní sítě. Nástroj je možné užívat s jakoukoli licencí, která obsahuje spuštění programu ANSYS Fluent. Pro uživatele programu ANSYS Fluent již tedy není nutné dokupovat další licence a je možné jej kdykoli využít.