ANSYS DesignModeler

ANSYS DesignModeler banner

ANSYS DesignModeler je program vhodný pro tvorbu a úpravu 2D a 3D geometrií pro CFD a FEA simulace. Pro CFD simulace jsou v programu vytvářeny modely průtočných objemů, pro výpočet proudění, ke kterým je možné přidat objemy pevných těles, např. pevnou stěnu zařízení, pro výpočet vedení tepla v pevném materiálu. Pro FEA analýzy jsou v programu ANSYS DesignModeler vytvářeny objemové, skořepinové a nosníkové modely pevných částí pro strukturální a teplotní výpočty.
 
Výhody:
Postup prací je spolu s použitými nástroji pro tvorbu a úpravu geometrie ukládán do seznamu akcí, kde je možné zpětně editovat jakoukoli dříve uloženou akci a tím i aktualizovat vytvořenou geometrii. Program je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, které umožňuje jeho zapojení do parametrických studií. Program ANSYS DesignModeler vytváří také 3D geometrie průtočných objemů s vnitřními vestavbami nulové tloušťky (žebra, klapky) se zachováním konformity jednotlivých objektů generovaného modelu.
 
Funkce:
  • Tvorba 2D skic pomocí jednoduchých křivek (úsečka, křivka, oblouk, …),
  • 3D operace pro vytváření 3D těles z 2D skic (vytažení, rotace, …),
  • Parametrické vytváření modelů (rozměrové parametry),
  • Import modelů vytvořených v externích CAD programech pomocí CAD překladačů. Tyto překladače umožňují dvoucestný přenos dat mezi CAD systémem a programem ANSYS DesignModeler,
  • Úpravy stávajících i importovaných modelů. Příprava modelu pro objemové síťování (řezání modelu, booleovské operace, …),
  • Integrované nástroje pro diagnostiku, opravu i vyčištění geometrií (spojení hran, odstranění ostrých úhlů, zaoblení, …),
  • Export výsledné geometrie do vybraného síťovacího programu pro konformní i nekonformní síťování (např. ANSYS Meshing, ANSYS ICEM CFD, ANSYS Fluent Meshing).