ANSYS CFD PrepPost

[Obrazky/produkty/A0507_PrepPost.jpg]

ANSYS CFD PrepPost je speciální licence, ketrá v sobě zahrnuje kompletní sadu programů pro přípravu a vyhodnocování simulací proudění.

Svou roli hraje tato licence v případech, kdy je zapotřebí připravovat úlohy nebo vyhodnocovat úlohy analýz proudění za současného běhu výpočtu, aniž by bylo nutné čekat na skončení výpočtu a uvolnění některé licence. Tím se stává práce daleko efektivnější. Licence CFD PrepPost je také velmi vhodná do výpočetních oddělní o více členech, kdy každý výpočtář má k dispozici "svou" licenci na přípravné a vyhodnocovací práce, zatímco výpočetní server řeší všechny úlohy za sebou s jednou licencí "řešiče" a s patřičným počtem HPC licencí.

Součástí licence ANSYS CFD PrepPost je možnost spuštění následujících programů: