ANSYS CFD-Post

Práce v oblasti numerických simulací CFD nekončí získáním výstupních dat z řešičů. Abychom dokázali maximálně využít předností našeho řešení, potřebujeme sofistikovaný nástroj, který nám poskytne kompletní pohled na výsledky simulací.
Program ANSYS CFD-Post je univerzálním nástrojem pro zpracování výstupů z CFD řešičů, který poskytuje vše potřebné pro vizualizaci a analýzu výsledků. Jednoduchou a uživatelsky příjemnou formou přináší uživateli způsob jak získat detailní informace o zkoumaném jevu formou dat, grafů, obrázků a animací. Obsahuje také dostupné nástroje pro plnou automatizaci vyhodnocení a možnosti spouštění v dávkovém režimu.

Široké možnosti vyhodnocování výsledků

V moderním a intuitivním uživatelském rozhraní nástroje ANSYS CFD-Post nijak neomezují kreativitu uživatele pro získání působivých výstupů popisující proudění. Program ANSYS CFD-Post poskytuje všechny potřebné nástroje k vytvoření působivé vizualizace výsledků, od vektorových map a proudnic, až k vizualizaci vírových struktur a animacím proudění. Tyto možnosti jsem neocenitelným nástrojem při prezentaci výsledků zákazníkům a kolegům, kdy pomáhají vysvětlit a pochopit složité jevy proudění.

Intuitivní grafické vyhodnocování výsledků je jen jednou z částí programu. ANSYS CFD-Post poskytuje značné množství nástrojů pro kvantitativní analýzu výpočtů, je tak pro uživatele jednoduché získat veškeré údaje co potřebují: vážené průměry, hmotnostní toky, síly, maximální/minimální hodnoty a mnoho dalšího. Přidejte výsledky prezentované v tabulkách, tvorbu grafů, speciální turbo funkce a automatické generování reportů a zjistíte, že prakticky neexistuje žádný významný limit pro možnosti vyhodnocovat výsledky v programu ANSYS CFD-Post.

Výpočty a výrazy

ANSYS CFD-Post poskytuje možnost uživateli tvorbu vlastních výrazů a proměnných, které můžeme následně použít při samotném vyhodnocení a získat tak proměnné a hodnoty které původní výsledkový soubor neobsahoval.

3D obrázky

Všechny grafické výstupy vytvořené v programu ANSYS CFD-Post mohou být uloženy ve standardních 2D obrazových formátech jako je JPG nebo PNG. Mnohdy je často obtížné najít správný pohled tak, aby ihned na první pohled bylo jednoduché pochopit co se v daném modelu právě děje. Pro tyto situace ANSYS CFD-Post poskytuje vytvářet 3D obrazové výstupy, které lze s pomocí volně šiřitelného prohlížeče otevřít kdekoliv. Dále je možné tyto obrázky vkládat do aplikací jako je Microsoft® PowerPoint™ a přidat tak Vašim prezentacím nový rozměr.

Animace

Animace umožňují oživení CFD výsledků, ať už jsou simulace stacionární či nestacionární. V prostředí CFD-Post lze animace rychle a jednoduše vytvářet pomocí nastavení několika klíčových prvků, export do výstupu WMW nebo MPEG-4 je samozřejmostí. Spolu s mnoha dalšími grafickými prvky jako vykreslováním ploch, objemů, texturováním a nastavením průhlednosti (např. pro vizualizaci kouře), mohou animace pomoci udělat silný dojem.

Porovnání výsledků

Program ANSYS CFD-Post umožňuje paralelní načtení dvou více výsledků zároveň. Umožnuje nám tak velmi jednoduché srovnání různých variant návrhu nebo provozních podmínek. Výsledky mohou být zkoumány vedle sebe se synchronizovanými pohledy, stejně jako synchronizovanými časy u transientních úloh (včetně výsledků FSI simulací). Kromě toho mohou být určeny rozdíly mezi dvěma úlohami a umožnit tak jednoduše najít místa největších rozdílů mezi dvěma výpočty (např. provozními stavy, okrajovými podmínkami, atd.).

Turbo-Post

Oblast CFD výpočtů a vyhodnocení lopatkových strojů (kompresorů, ventilátorů, čerpadel, turbín atd.) má svá specifika. S ANSYS CFD-Post nebylo zpracování úloh z této oblasti snazší! Software nabízí skupinu nástrojů speciálně připravených jen pro tuto oblast. K dispozici jsou jednotlivé nástroje jako vyhodnocování v mediálním řezu, po výšce lopatky nebo po proudnici. Aplikaci pak doplňují možnosti výstupů do grafů všech obvyklých veličin, které si lze v oblasti točivých strojů představit. Dostupná jsou také předdefinovaná makra, kdy na jedno kliknutí můžeme získat kompletní vyhodnocení vlastností stoje (např. čerpadla, axiální ventilátory, spalovací turbíny). ANSYS CFD-Post se tak stává tak významnou součástí ucelené řady produktů zabývající se návrhem těchto strojů.

Vlastní výstupy

ANSYS CFD-Post umožňuje pokročilým uživatelům tvorbu vlastních vyhodnocovacích šablon, včetně personalizace obsahu - uživatelem definované texty, obrázky, grafy a tabulky, stejně jako přidání firemního loga. Tvorba výstupu/reportů je dynamická, s každou změnou je automaticky aktualizována. Finální zprávu můžeme exportovat do HTML formátu včetně možnosti vložení 3D obrázků.