ANSYS Workbench

Obrazky/produkty/A0406_workbench.jpg

Platforma ANSYS Workbench je prostředí, které sdružuje široké spektrum pokročilých technologií použitých v simulačních programech od společnosti ANSYS, jako jsou ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Mechanical, ANSYS Maxwell a další.

Inovativní projektové schéma

Inovativní projektové schéma v prostředí ANSYS Workbench mění způsob, jakým inženýři se simulacemi pracují. Projekty jsou reprezentovány jako vzájemně propojené systémy ve formě vývojových diagramů. Záměr simulace, vztahy mezi daty a stav analýzy projektu lze pochopit na první pohled.

Filozofie práce pomocí tzv. „táhni a pusť“

Vytvoření projektu pro složitější multifyzikální analýzu je stejně snadné jako tažení bloku navazujícího výpočtu myší a jeho puštění na blok předcházející. Přenos dat mezi příslušnými simulacemi, např. mezi strukturální a proudovou analýzou, je zajištěn automaticky.

Okamžitý přehled o stavu simulační analýzy

Práce s projektovým schématem je velice intuitivní a snadná. Kompletní výpočetní systém obsahuje všechny potřebné komponenty od geometrie přes tvorbu sítě a nastavení výpočtu až po vyhodnocení výsledků. Poskytuje tak snadný náhled, v jakém stavu se simulace právě nachází a co je potřeba udělat jako následující krok.

Integrované řešení parametrů

Aplikace, začleněné do prostředí ANSYS Workbench, umožňují parametrizaci, např. nastavení rozměrů v geometrii, síti, v materiálových vlastnostech, na okrajových podmínkách a výsledcích. Tyto stupně volnosti definované v rámci aplikace jsou řízeny přímo z okna projektu, což umožňuje velice snadno vytvářet parametrické studie. Přímo z okna projektu můžeme sestavit tabulku s řadou variant a vypočítat tak celou studii jedním příkazem. Chcete-li plně využít možnosti parametrické analýzy, můžete s použitím programu ANSYS DesignXplorer s nastavenými parametry řídit DOE analýzu, GDO optimalizaci, hledání minim a maxim nebo dokonce vyšetřovat robustnost návrhu metodou 6-Sigma. Tyto nástroje jsou k dispozici pro všechny aplikace ANSYS a pro všechny řešiče v rámci prostředí ANSYS Workbench.

Automatická aktualizace projektu

Změny lze provádět v kterékoli části simulace a ANSYS Workbench zařídí plně automatické provádění požadovaných kroků v jednotlivých aplikacích, což dramaticky zrychluje požadované úpravy bez nutnosti spouštět jednotlivé programy a opakovat jednotlivé kroky simulace ručně. Nový inovativní pohled na projekt, který automaticky propojuje programy užité ve všech krocích simulace, provádí uživatele celým procesem, dokonce i při velmi složitých multifyzikálních analýzách. Platforma ANSYS Workbench přináší uživateli mimořádnou produktivitu umožňující vyvíjet produkty s použitím obousměrného propojení s CAD nástroji, výkonných automatizovaných nástrojů pro vytváření sítí, simulačních technologií pro různé fyzikální problémy a jejich propojení, automatických aktualizací projektů, parametrizaci úloh a integrovaných optimalizačních nástrojů.