ANSYS Simplorer

Obrazky/produkty/A0405_simplorer.jpg

ANSYS Simplorer je multidoménový simulační nástroj určený pro návrh, analýzu a optimalizaci rozsáhlých komplexních systémů. Uplatní se např. v oblastech průmyslové automatizace, při návrhu elektronických systémů, v automobilovém a leteckém průmyslu apod.

Charakteristika
Program ANSYS Simplorer využívá analýzu obvodových schémat, v nichž jsou zahrnuty komponenty z různých fyzikálních oblastí - především elektrické, magnetické, digitální; ale také mechanické, hydraulické, tepelné a další. Vývojové prostředí ANSYS Simplorer integruje řadu modelovacích technik pro návrh systému (např. obvodová schémata, blokové diagramy, stavové automaty, popis pomocí matematických rovnic) a různé programovací jazyky (VHDL/AMS, SML, C/C++). Tyto vlastnosti jsou vhodné zejména pro návrh systémů, v nichž se uplatňuje vzájemná interakce dílčích komponent. V době, kdy roste význam multifyzikálních technologií, se ANSYS Simplorer stává důležitým integrálním návrhovým nástrojem, který umožňuje řešit celý systém komplexně v jednom prostředí a odhalit tak možná rizika a chyby ještě před vyrobením prototypy nebo uvedením systému do reálného provozu.
 
  • Disponuje rozsáhlými knihovnami naprogramovaných komponent z různých fyzikálních oblastí.
 
  • Schéma systému vytvořené v ANSYS Simploreru umožňuje integrovat modely z jiných programů ANSYS – např. ANSYS Maxwell, ANSYS HFSS, ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, ANSYS CFX atd. Tato vlastnost umožňuje do systému interaktivně (kosimulačně) zahrnout detailní modely vybraných komponent.
 
  • Detailní modely komponent lze integrovat dvěma způsoby – kosimulací (vzájemná výměna dat mezi programem ANSYS Simplorer a jiným programem v definovaných časových okamžicích) nebo pomocí redukovaných (stavových) modelů (zjednodušení FEA/CFD modelů pro účely systémová simulace), které zahrnují nelineární chování komponent.
 
  • Nástroje pro snadnou definici polovodičových komponent (IGBT, MOSFET) na základně dat dostupných od výrobce.
 
  • Parametrické, optimalizační, citlivostní a statistické studie.
 
 
ANSYS Simplorer nabízí technologie pro výpočty komplexních systémů. Díky citlivostním studiím lze sledovat vliv parametrů dílčích komponent a jejich vzájemných interakcí na chování celého systému. Tento postup zajistí vývoj spolehlivého řešení během krátkého časového intervalu.