ANSYS optiSLang

Obrazky/produkty/A0410_optislang.jpg

ANSYS optiSLang je modul spustitelný v prostředí ANSYS Workbench, který optimalizuje návrhy Vašich produktů tím, že kombinuje výkonné parametrické modelování ANSYS Workbench s metodami robustní optimalizace designu (RDO). Nástrojová sada optiSLang obsahuje moduly pro analýzu citlivosti, optimalizaci a vyhodnocení robustnosti, které můžete snadno přetáhnout do projektu ANSYS Workbench a vytvořit interakční procesní řetězec. Tento pracovní proces umožňuje inženýrským týmům zlepšit výkon produktu, identifikovat potenciál optimalizace, kvantifikovat rizika a zajistit efektivitu použitých zdrojů.

Klíčové vlastnosti:

 • Automaticky identifikuje důležité parametry při analýze citlivosti.
 • Automaticky vytváří nejlepší možné regresní funkce (meta modely), které přesně předpovídají změny odezvy v dané sadě vzorků.
 • Poskytuje multidisciplinární a multiobjektivní optimalizaci.
 • Vyhodnocuje robustnost Vašeho produktu.
 • Používá minimalistickou filozofii optiSLang ke snížení počtu nutných výpočtů.
 • Umožňuje použít velké množství parametrů a nelineárních úkolů RDO.
 • Umožňuje předdefinovat atributy výsledků předběžného zpracování pro vyšší efektivitu a přehled.
 • Dává flexibilní nástroje založené na textových rozhraních, které mohou propojit produkty ANSYS nebo jakékoli skriptovatelné produkty - které mohou být součástí Vašeho inženýrského procesu.
 • Rozhraní mezi grafickým uživatelským rozhraním optiSLang a parametrickými modely ANSYS Workbench prostřednictvím integračního uzlu optiSLang ANSYS Workbench.
 • Snadno přepne z integrace Workbench do režimu přímého propojení.
 • Poskytuje plnou funkčnost, včetně podpory parametrů a odpovědí, které nelze extrahovat nebo integrovat do ANSYS Workbench, např. neškálovatelné odezvy, jako jsou křivky posunutí zatížení.
 • Dává vám větší flexibilitu, aby zahrnovala řešení řešitelů třetích stran - stejně jako technologie ANSYS - v procesním řetězci