ANSYS EKM

Obrazky/produkty/A0408_ekm.jpg

ANSYS EKM
(Engineering Knowledge Management) je komplexní a intuitivní podpůrný systém, který poskytuje komplexní řešení pro simulační procesy a správu dat. Toto řešení přináší výhody na všech pracovních úrovních podniku, od samotného inženýra, který chce trávit méně času zpracováváním a dohledáváním dat a více času nad skutečnými inženýrskými výzvami, až k vedení společnosti hledající zvyšování produktivity na všech úrovních řízení simulačního procesu. Umožňuje expertní porovnání různých konstrukčních řešení, vliv zátěžových stavů apod. To umožňuje podnikům řešit mnoho podstatných problémů spojených se správou dat ze simulací:
  • Zálohování
  • Archivace
  • Dohledatelnost a revize záznamů
  • Automatizace procesů
  • Spolupráce a zachycení inženýrských znalostí a intelektuálního vlastnictví.
ANSYS EKM je úzce provázán s ostatními programy firmy ANSYS a může být také velmi snadno provázán i s jinými simulačními programy třetích stran.