ANSYS DesignXplorer

Obrazky/produkty/A0409_dx.jpg

ANSYS DesignXplorer je optimalizační nástroj, který je přímo integrován v prostředí ANSYS Workbench. Jednotlivé bloky v ANSYS Workbenchi mohou být přímo použity k poznatku o závislých a nezávislých proměnných.

Mezi hlavní funkce ANSYS DesignXploreru patří:
  • Tvorba ploch mapující vliv parametrů (DoE analýza, Design of Experiments),
  • Přímá optimalizace,
  • Stanovení korelace parametrů,
  • Citlivostní analýza,
  • Robustní analýza (6-Sigma).
     
Plocha mapující vliv parametrů je vytvořena na základě konečného počtu simulací (DoE analýza). ANSYS DesignXplorer obsahuje několik algoritmů pro tvorbu těchto ploch, které jsou navrženy, tak aby minimalizovaly potřebný počet simulací k zisku odezvové plochy. Po jejím stanovení je možné určit konkrétní hodnoty výstupních parametrů pro libovolnou kombinaci vstupních parametrů.
Další významnou oblastí ANSYS DesignXploreru je přímá optimalizace, umožňující minimalizovat, nebo maximalizovat uživatelem vytvořenou cílovou funkci (je možno zadávat i jejich kombinace). Samozřejmostí je i podpora vazeb a omezení u vstupní a výstupních parametrů. K vlastní optimalizaci je možné využít techniky z oblasti nelineárního programování, nebo genetických algoritmů.
Poslední významnou funkcí modulu je robustní (6-Sigma) analýza, jejímž cílem zisk statistické rozložení hodnoty výstupních parametrů na základě předem definované odchylky vstupních parametrů. Tímto přístupem je možné určit, s jakou pravděpodobností překročí daný výrobek povolenou mez svých vlastností a dojde k jeho selhání.