ANSYS SCADE

Obrazky/produkty/A0310_scade-suite.jpg

V dnešní době se v běžném životě setkáváme s chytrými zařízeními, jako jsou například auta, budovy, ale může se jednat například i o chytré řízení vytápění rodinného domu. S přibývajícími požadavky na udržení kvality při vysoké kvantitě těchto zařízení se zvyšuje i požadavek na software, který tyto zařízení ovládá. Nekvalitní řídicí software může způsobit problémy katastrofických rozměrů, proto je třeba k udržení určitého stupně jakosti používat certifikovaný Embedded software, respektive jeho nástroje a s ním spojený certifikovaný generátor kódu.

Obrazky/produkty/A0310_Scade_overview.png

ANSYS poskytuje kvalitní modelově orientovaný, vývojový a simulační software se zabudovaným automatickým generátorem kódu pro urychlení vyvíjeného projektu. V praxi se program ANSYS SCADE využívá v mnoha odvětvích průmyslu pro řešení grafického designu, ke kontrole a automatickému generování kritických systémů a softwarových aplikací s vysokým požadavkem na spolehlivost. SCADE je vysoce interoperabilní a tudíž jej zle snadno integrovat, což jednak umožňuje dobrou optimalizaci vývoje a jednak to zvyšuje komunikativnost spolupracovníků v týmu.

Generátor kódu programu SCADE byl certifikován na nejvyšší úrovni bezpečnosti (Six Market Segment) více než deseti celosvětovými úřady bezpečnosti včetně:
 • DO-178C up to Level A – Aerospace and Defense Applications by FAA, EASA, Transport Canada and ANAC
 • IEC 61508 up to SIL 3 – Transportation and Industrial Applications by TÜV SÜD
 • EN 50128 up to SIL 3/4 – Rail Transportation Applications by TÜV SÜD, EBA and Certifer
 • IEC 60880 demonstrated compliance – Nuclear Applications by nuclear safety authorities
 • ISO 26262 up to ASIL D – Automotive Applications by TÜV SÜD

Uživatelé SCADE systému hlásí následující zlepšení v oblastech vývoje, kontroly a nákladů:
 • Přizpůsobení designu procesu podle standardních bezpečnostních cílů
 • Snížení nákladů na vývoj v průměru o 50 % 
 • Zrychlení certifikace o dvojnásobek

Hlavní produkty
 • SCADE Architect
 • SCADE Suite
 • SCADE Display

Další produkty
 • SCADE Test
 • SCADE LifeCycle
 • SCADE Solutions for ARINC 661