ANSYS PowerArtist

Obrazky/produkty/A0309_powerartist.jpg

ANSYS PowerArtist je komplexní platforma sloužící k návrhu elektrického napájení polovodičů s nízkou spotřebou. Problematiku spotřeby je možné řešit od počátku návrhu, jako je rozložení napájecího výkonu na jednotlivé komponenty elektrického obvodu, včetně ladění obvodu, přes analýzu pro snižování spotřeby až po nejefektivnější využití spotřeby. Díky RLT designu je možné snadno a rychle najít a optimalizovat část obvodu s nepříznivou spotřebou. 

Hlavním kritériem polovodičů je jejich účinnost, respektive nízká spotřeba energie. V běžné praxi vývojáři používají ANSYS PowerArtist v odvětvích mobilních telefonů, procesorové techniky nebo v automobilních a síťových IC. V porovnání s hradlovou logikou poskytuje PowerArtist rychlý obrat v podobě multimilionu návrhů. Aby počáteční rozhodnutí byla spolehlivá, využívá program technologie PACE (PowerArtist Calibration and Estimation), která poskytuje přesnou RLT výkonovou spotřebu a identifikuje změny (snížení) díky jedinečnému modelování fyzikální implementace, jež zahrnuje časovou posloupnost, síťové spojení a vliv parazitní kapacity vodičů.

ANSYS PowerArtist pics

Identifikace a optimalizace spotřeby
ANSYS PowerArtist automaticky identifikuje bloky a jednotlivé úrovně sekvenčně, následně kombinuje snižování spotřeby pomocí napájecích cest, uspořádáním paměti nebo časovou změnou, aby našel místo s nejvyšší spotřebou energie. Uživatelé programu mohou velice jednoduše a efektivně najít a optimalizovat hotspot vysoké spotřeby díky dobrému, interaktivnímu, grafickému prostředí. 

Rychlost
ANSYS PowerArtist poskytuje průmyslově nejrychlejší profilování spotřeby, protože analyzuje aktivitu běžících aplikací obsahující desítky milisekund během hodin, což je o několik řádu rychlejší než běžným přístupem. Další činnosti jako je proudění a propojení kritických signálů s emulátory snižuje čas o další řád. Rychlým oddělením submodelu s kritickou spotřebou od miliónů RTL cyklů činností, vytvoří PowerArtist unikátní RTL model, který je možné propojit s ANSYS RedHawk a tím snížit náklady na návrh komponentu již v prvních fázích projektu.

Možnosti programu
  • Fyzikálně – informativní RTL bilance rozložení spotřeby
  • Komplexní průzkum a analýza spotřeby
  • Analýzou řízená automatizace spotřeby
  • Profilování spotřeby a bilance u reálných aplikací
  • Regrese zaměřená na energetickou účinnost (Regressions Based on Power Efficiency Metrics)
  • RTL – Řízená integrita napájecí sítě