ANSYS RMxprt

Obrazky/produkty/A03031_rmxprt.jpg

ANSYS RMxprt  je specializovaný program pro návrh a optimalizaci elektrických točivých strojů.

Charakteristika
Program ANSYS RMxprt využívá analytických vztahů (náhradního schématu) při výpočtu charakteristik elektrických točivých strojů. Jedná se o velice rychlý a účinný nástroj pomáhající při návrhu, analýze a optimalizaci stroje. Program obsahuje šablony mnoha různých motorů, jako je asynchronní, synchronní, BLDC, reluktanční atd. Uživateli nabízí funkci automatického návrhu určitých konstrukčních částí motoru, jako je např. vinutí statoru, nebo je možné zadat motor jako celek a vypočítat jeho charakteristiky a parametry.
 
  • Vhodný nástroj pro rychlý návrh stroje a studie vlivu jednotlivých parametrů na jeho vlastnosti.
  • Provádí výpočet na základě zadání konstrukčních parametrů a požadovaných vlastností stroje – např. hlavní rozměry, vinutí statoru, rotoru, typ vinutí, tvar drážek, magnetů, hodnoty napětí, frekvence, materiálových vlastností atd.
  • Obsahuje vlastní nástroje pro parametrizaci nebo optimalizaci navrženého motoru.
  • Výstupem simulací jsou základní data pro vyhodnocení stroje – např. pole účinností, momentovou charakteristiku, hodnoty ztrát, indukce, účiníku, proudu, rozptylovou indukčnost atd.
  • Umožňuje přímý export geometrie do MKP programu ANSYS Maxwell, kde je možné provést další detailnější analýzu motoru.
  • Obsahuje rozsáhlou knihovnu materiálů, v níž jsou zahrnuty také nelineární charakteristiky materiálů.
 
Hlavní výhodou programu je snadná orientace v grafickém uživatelském rozhraní a přehledné menu pro zadávání konstrukčních parametrů motoru.  Lze tak vytvořit rychlé prvotní řešení motoru výhodné pro následné what-if analýzy. V kombinaci s detailní analýzou v MKP produktu ANSYS Maxwell tvoří prvotřídní nástroj pro návrh motoru a jeho následnou optimalizaci.