ANSYS PExprt

Obrazky/produkty/A03032_pexprt.jpg

ANSYS PExprt je speciální software pro návrh, analýzu a optimalizaci transformátorů a cívek používaných ve výkonové elektronice.
 
Charakteristika
Software ANSYS PExprt patří do skupiny analyticko-empirických programů, ve kterém jsou matematické modely elektrických zařízení vytvářeny sestavováním z dostupných katalogových komponent podle požadovaných parametrů simulovaného zařízení. Při řešení program automaticky navrhne několik vhodných konfigurací daného zařízení. Vybranou konfiguraci je možné následně detailně analyzovat pomocí MKP simulací v ANSYS Maxwell 2D.
  • Analyticko-empirická povaha řešení matematických modelů umožňuje velice rychlý návrh mnoha optimálních variant požadovaného zařízení.
  • Dovoluje vytváření uživatelských databázi komponent transformátorů a cívek.
  • Součástí ANSYS PExprt je modul PEmag pro vytváření vlastních modelů elektrických zařízení bez využití automatického návrhu a katalogových komponent.
  • Matematické modely umožňují zahrnout skin a proximity efekt, materiálové charakteristiky včetně nelinearit a hystereze, gap efekt, end efekt apod.
  • MKP simulace v ANSYS Maxwell 2D poskytují detailnější informace o chování navržených elektrických zařízení, např. rozložení elektromagnetického pole, ztrát apod.