ANSYS Maxwell

Obrazky/produkty/A0303_maxwell.jpg

ANSYS Maxwell je pokročilý program pro simulace nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.

Charakteristika
Program ANSYS Maxwell využívá výpočetní metody MKP pro analýzy, studie a optimalizace elektromagnetických a elektromechanických zařízení, jako jsou motory, transformátory, senzory, aktuátory, magnety atd. Nabízí řešení elektromagnetického a elektrického pole stacionárně, ve frekvenční nebo nestacionární v oblasti časové na 2D nebo 3D obecné geometrii. Program obsahuje nástroje pro parametrizaci nebo optimalizaci navrženého systému, vše je integrováno do moderního prostředí ANSYS Electronics Desktop.
 
  • Nabízí nástroje pro tvorbu geometrie. Požadovanou geometrii je také možné vytvořit s využitím databáze standardních komponent používaných při návrhu elektrických strojů.
  • Nabízí možnost importovat geometrii ve standardních CAD formátech nebo z jiných programů ANSYS, např.: ANSYS RMxprtANSYS PExprt.
  • Obsahuje generátor výpočetní sítě, který s výhodou využívá autoadaptivní proces tvorby sítě. ANSYS Maxwell automaticky generuje kvalitní výpočetní síť na libovolné geometrii s lokálním zjemněním.
  • Nabízí rozsáhlou databázi materiálů, kterou je možné editovat nebo si vytvořit vlastní databázi.
  • Do simulací je možné zahrnout nelinearity materiálů - např. BH křivku, hysterezní smyčku, teplotní závislosti materiálových vlastností; dále také efekty vířivých proudů, skin efekt, demagnetizace magnetů atd.
  • Zahrnuje mechanický pohyb komponent (rotační, translační).
  • Obsahuje modul Circuit Editor pro tvorbu externích řídících obvodů. Při tvorbě obvodů se využívá definovaná knihovna komponent.
 
Hlavní výhodou programu je snadná orientace v grafickém uživatelském rozhraní a jeho snadné použití, kdy uživatel vytvoří nebo importuje geometrii zařízení, specifikuje požadované materiály, nastaví parametry simulace a pomocí zobrazení polí, grafů nebo animací vyhodnotí výsledky.

Součástí licence ANSYS Maxwell je možnost využití specializovaných nástrojů:

/images/Obrazky/produkty/A03031_rmxprt.jpg" style="width: 493px; height: 116px;" />'}
ANSYS RMxprt - specializovaný program pro návrh a optimalizaci elektrických točivých strojů.

/images/Obrazky/produkty/A03032_pexprt.jpg" style="width: 493px; height: 116px;" />'}
ANSYS PExprt - speciální software pro návrh, analýzu a optimalizaci transformátorů a cívek používaných ve výkonové elektronice.