ANSYS HFSS

Obrazky/produkty/A0302_hfss.jpg

ANSYS HFSS je výpočetní software pro řešení elektromagnetického pole v libovolných 3D strukturách a jeho vyzařování do okolí. ANSYS HFSS je vhodný pro modelování vysokofrekvenčních elektromagnetických zařízení a komponent. Výsledky výpočtů se využívají k urychlení vývoje nových zařízení, optimalizaci jejich funkce, řešení problémů signálové integrity (SI) a elektromagnetické interference(EMI).

Přehled základních aplikací, které ANSYS HFSS spolehlivě řeší:
 • vlnovody, Radiofrekvenční a mikrovlnné součástky,
 • antény a jejich správné umístění na podstavě,
 • vysokofrekvenční vodiče, propojky a desky plošných spojů,
 • radarové odrazy od vodivých struktur,
 • problémy SI a EMI.  

Charakteristika:
Program ANSYS HFSS kombinuje různé výpočetní postupy pro řešení širokého spektra problémů – metodu konečných prvků, integrální formulace a pokročilé hybridní metody. Hlavní úspěch HFSS spočívá v automatizovaném řešení problému – uživatel specifikuje geometrii a materiálové vlastnosti a definuje požadované výstupy. Následně automatický generátor sítě vytvoří vhodnou výpočetní síť pro efektivní výpočet elektromagnetického pole. Platí, že řešené fyzikální problémy definují vhodnou výpočetní síť.

3D grafické uživatelské rozhraní umožňuje vytvářet nebo importovat geometrii problému. Na výstupu získá uživatel např. extrahované obvodové S, Y, Z parametry, rozložení elektromagnetického pole v okolí, atd. Může také generovat ANSYS Full-Wave SPICE modely využitelné pro následné simulace elektrických obvodů.

Nabízí:
 • Různé typy řešičů pro konkrétní typ úlohy (HFSS Frequency Domain, HFSS Transient, HFSS Integral Equation, HFSS Physical Optics, Hybrid FE-BI Method, HFSS PlanarEM)
 • HFSS 3D layout interface – řešení elektromagnetického pole PCB desek pomocí metody momentů
 • Autoadaptivní tvorbu výpočetní sítě, konečné prvky vyšších řádů, zakřivené elementy
 • Efektivní HPC výpočty – podpora paralelních výpočtů založených na rozdělení výpočetní sítě na jednotlivé výpočetní uzly, podpora GPU výpočtů v HFSS Transient řešiči
 • Pokročilá tvorba SPICE modelů využitelných pro obvodové simulace (např. ANSYS Nexxim)
 • Optimalizační nástroje, statistická analýza výsledného návrhu
   
Typické aplikace HFSS směřují do oblasti návrhu a optimalizace antén, radarů, RF/mikrovlnných součástek, frekvenčních filtrů, výpočtů efektů EMI/EMC, analýzy PCB desek a dalších.