Elektromagnetismus

V širokém multifyzikálním spektru programů společnosti ANSYS Inc. zaujímají poměrně významné místo programy pro výpočty nízko- i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí.
V oblasti nízkých frekvencí jsou produkty ANSYS zaměřeny především na návrh, analýzu a optimalizaci točivých i netočivých elektrických strojů a zařízení. Stěžejními programy v této oblasti jsou   ANSYS Maxwell, který je určený pro výpočet elektromagnetických polí, proudů, napětí, ztrát, momentů, sil apod. a ANSYS Simplorer, který je určený pro návrh řídících a regulačních obvodů elektromechanických komponent. Pomocné analytické programy, ANSYS RMxprt, resp. ANSYS PExprt jsou určeny pro rychlý návrh točivých strojů, resp. cívek, induktorů nebo transformátorů.

Typické oblasti použití jsou:
 
  • elektromagnetický návrh a optimalizace točivých i netočivých elektrických strojů a zařízení (např. elektromotory, transformátory, aktuátory, senzory),
  • návrh řídících a regulačních obvodů trakčních pohonů – využití blokových diagramů a stavových automatů pro řízení trakčních pohonů,
  • systémové simulace s využitím mechatronických komponent a modelů výkonových elektronických součástek.
 
V oblasti vysokých frekvencí nabízí společnost ANSYS Inc. programy určené především pro návrh, analýzu elektronických, mikrovlnných a radiofrekvenčních komponent. Stěžejním programem v této oblasti je ANSYS HFSS, který je určen pro simulace vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Dalšími programy jsou: ANSYS SIwave pro analýzu desek plošných spojů a – odvodový vysokofrekvenční simulátor.
 
Typické oblasti použití jsou:
 
  • simulace komponent pro přenos vysokofrekvenčních signálů, desek plošných spojů, integrovaných obvodů apod. (vlnovody, radiofrekvenční a mikrovlnné součástky, mobilní telefony, WLAN, Bluetooth®, radary a radarové odrazy od vodivých struktur, vyzařování antén v reálném prostředí, vysokofrekvenční signálové linky, propojky a desky plošných spojů),
  • simulace elektromagnetické interference a kompatibility (EMI – Electromagnetic interference a EMC – Electromagnetic compatibility), analýzy vyzařování elektromagnetických komponent a jejich kontrola s ohledem na legislativní omezení, odolnost elektromagnetických zařízení proti vnějšímu rušení.
 
Neméně důležitým programem je ANSYS Icepak, který umožňuje provádět simulace chlazení elektronických výkonových zařízení. Řešení je založeno na metodě konečných objemů implementované v ANSYS Fluent.

Programy pro nízkofrekvenční elektromagnetismus Programy pro vysokofrekvenční elektromagnetismus Doplňkové a speciální programy a moduly
  • ALinks for ECAD
  • ALinks for MCAD
  • ANSYS Distributed Solve
  • ANSYS Full-Wave SPICE
  • ANSYS Optimetrics