ANSYS CFD Professional

ANSYS CFD Professional je speciální CFD program určený pro základní typy CFD analýz (tzv. „entry-level“), který je cenově dostupnější než programy ANSYS Fluent a ANSYS CFX.

Program je založen na technologii a grafickém prostředí programu ANSYS CFX (podobně jako program ANSYS CFD-Flo).

Společnost ANSYS přichází s tímto programem, aby umožnila použití CFD analýz již v raném stádiu návrhu produktu. Všechny nástroje a prostředí jsou totožné s programem ANSYS CFX, licence však neumožňuje používat určité typy analýz jako je:
  • nestacionární simulace,
  • nestlačitelné proudění,
  • vícefázové proudění,
  • přenos tepla radiací,
  • proudění za rotace (MRF),
  • výpočet chemických reakcí a spalování tekutin,
  • užití speciálních turbulentních modelů.

Typickým příkladem užití programu je proudění v potrubních sítích a armaturách s přenosem tepla, kde jsou počítány tlakové ztráty, výpočet průtoků jednotlivými větvemi a případné konvektivní tepelné toky.

Srovnání s dalšími nabízenými produkty z oblasti CFD simulací je přehledně zpracováno v dokumentu ANSYS Capability Chart.

Program ASYS CFD Professional je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, čímž umožňuje využití různých CAD interface nebo programu ANSYS DesignModeler pro přípravu/úpravu geometrického modelu a dalších.

Licence ANSYS CFD Professional umožňuje spuštění programu ANSYS Meshing pro síťování modelu. Stejně tak dovoluje vyhodnocovat výsledky v programu ANSYS CFD-Post. Uživateli je tak umožněno používat stejné nástroje jako při používání jiných CFD programů.

Pokud by uživatel někdy v budoucnu potřebovali nutnost využít i funkcionality, které jsou v tomto programu oproti ANSYS CFX   omezeny (viz. výše), je možné přejít na CFD programy bez výše popsaných omezení, jako je licence ANSYS CFD-Flo, ANSYS Fluent, ANSYS CFX nebo ANSYS CFD.