Psali jsme

Články v časopisu IT CAD

Ostatn%C3%AD/ITCAD_2013_4.jpgANSYS Composite PrepPost
Pevnostní analýzy kompozitních konstrukcí

Rok: 2013

Autor: Jindřich Kubák

(zdroj www.cad.cz)


 

7_6_clanek7.png Simulace proudění tekutin pomocí CFD

Rok: 2012

Autoři: Natálie Součková, Petr Kolář, Antonín Tuček

Stručný obsah článku: význam CFD v praxi, principy a možnosti CFD, výhody řešení ANSYS, postup řešení CFD výpočtů

(zdroj www.cad.cz)
 

[7_6_clanek1.png]Moderní přístupy optimalizace v prostředí ANSYS

Rok: 2011

Autoři: Jakub Hromádka, Petr Kolář, Jindřich Kubák

Stručný obsah článku: optimalizační metody programu ANSYS DesignXplorer, optimalizace tvaru při proudění v prostředí Workbench – CFD, optimalizace v prostředí Workbench – Strukturální analýza
 

[7_6_clanek2.png]Elektromagnetismus a multidisciplinární analýzy  
Rok: 2011

Autoři: Aleš Macálka, Petr Kolář, Jindřich Kubák

Stručný obsah článku: program ANSYS Maxwell a jeho moduly, multifyzikální problémy, teplotní analýzy, strukturální výpočty, mechanický pohyb, 

Výběr ostatních příspěvků a článků:

7_6_a.jpg Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

Vydáno:  
Článek v odborném periodiku

Autoři: Ing. David Bocek, Ing. Lubomír Lacina, Ing. Pavel Střasák Ph.D. - TechSoft Engineering, Ing. Antonín Tuček CSc. - TechSoft Engineering,Ing. Ladislav Socha, Prof. Ing. Jiří Bažan CSc.

Stručný obsah článku: charakteristika ponorných výlevek, vývojové trendy ponorných výlevek, vývoj moderní ponorné výlevky

 

7_6_b.jpg Nové technologické přístupy při návrhu opatření generelů odvodnění

Autoři:
Ing.Roman Kaucký, Ing.Renata Veselá, Ing.Jakub Doucha - Hydroprojekt CZ, a.s. Ing.Pavel StřasákPh.D., Ing. Petr Kolář - TechSoft Engineering s.r.o.

Stručný obsah článku: generely odvodnění, 3D modelování - FLUENT, RTC – řízení v reálném čase, příklady využití
 

7_6_c.jpg Numerická simulace proudění dvoufázové vlhké páry ohybem potrubí

Vydáno:  
Článek ve sborníku - obor Mechanika tekutin

Autoři: Šťastný Miroslav - Západočeská univerzita v Plzni, Střasák Pavel - TechSoft Engineering s.r.o.

Stručný obsah článku: fyzikální a matematický model,vVýsledky výpočtů a jejich posouzení

7_6_d.jpg Co je CFD?

Autor:
Pavel Střasák

Stručný obsah článku: úvod do CFD, geometrie, výpočetní síť, fyzikální popis, vizualizace dat,