ANSYS Professional

ANSYS Professional představuje střední kategorii programů ANSYS pro strukturální analýzy. Je nabízen ve dvou verzích:
 • ANSYS Professional NLT
 • ANSYS Professional NLS.


Oba produkty se liší zaměřením na určité typy analýz. ANSYS Professional NLT je zaměřen na teplotní analýzy, ANSYS Professional NLS na základní nelineární analýzy. Oba produkty poskytují nejčastěji používané typy analýz, pro jejichž řešení využívají vybrané části matematicko-fyzikálního aparátu programu ANSYS Mechanical a jeho kvalitní paralelizovatelné řešiče. Díky výbornému poměru cena/výkon patří ANSYS Professional k nejprodávanějším produktům ANSYS.
Uživatelé ANSYS Professional mohou využívat jak výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do prostředí ANSYS Workbench, tak použít klasické primárně elementově orientované prostředí ANSYS Mechanical APDL.


Výhody grafického uživatelského prostředí integrovaného v ANSYS Workbench:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
 • Pokročilý postprocesing
 • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením APDL skriptů
 • Uživatelské přizpůsobení zadávacích meny nástrojem ACT (ANSYS Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL
Snadné propojení na ostatní fyzikální typy simulací (CFD, Elmag)

Typy analýz, které lze řešit:

 • Lineární statická analýza
 • Nelineární statická analýza s uvažováním velkých deformací
 • Nelineární kontakty se třením – pouze ANSYS Professional NLS
 • Bilineární plasticita – pouze ANSYS Professional NLS
 • Stabilita
 • Modální analýza (vlastní frekvence)
 • Odezva na buzení harmonickým zatížením
 • Seismicita (spektrum odezvy)
 • Stacionární teplotní analýza
 • Nestacionární teplotní analýza - pouze ANSYS Professional NLT

S rozšiřujícími licencemi lze řešit:

Modelování kontaktních rozhraní:

ANSYS automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně ANSYS pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.

 • Pevné spojení (Bonded)
 • Bez odlehnutí (No separation)
 • Bez prokluzu (Rough)
 • Bez tření (Friction less)
 • Se třením (Friction) – pouze ANSYS Professional NLS
 • Teplotní úlohy:

  • Stacionární (ustálený stav)
  • Nestacionární (přechodové děje – ohřev, ochlazování) - pouze ANSYS Professional NLT
  • Zahrnutí radiace do okolí a z plochy na plochu - pouze ANSYS Professional NLT
  • Fázová přeměna - pouze ANSYS Professional NLT
  • Přechodové teplotní odpory v kontaktech
  • Propojená teplotně – pevnostní analýza (napětí od teplotní roztažnosti)

  MKP modely mohou být tvořeny podle potřeby různými typy elementů nebo jejich kombinacemi:

  • Bodové (osamělá hmota)
  • 1D nosníkové, prutové a potrubní
  • 2D plošné typu stress, strain, axisymetrické a zobecněné axisymetrické
  • 3D skořepinové
  • 3D objemové (lineární a kvadratické tetra, hexa a pyramidové)
  • Kompozitové skořepinové a objemové
  • Submodeling


  ANSYS Professional NLT/NLS je vhodné řešení pro ty, kteří potřebují analyzovat nejčastější úlohy statické a dynamické pevnosti a teplotních polí. V případě potřeby složitějších nelineárních modelů nebo např. speciálních případů dynamiky je potřeba ANSYS rozšířit na vyšší konfiguraci ANSYS Structural nebo ANSYS Mechanical.
   

  [Obrazky/produkty/Struktural_ANSYSProfessional_small.jpg]