ANSYS POLYFLOW

ANSYS POLYFLOW je software pro výpočet proudění viskózních a viskoelastických materiálů.

Nejčastěji se simuluje chování následujících materiálů:
 • Polymery
 • Sklo
 • Kov
 • Beton
   
Využívá se zejména pro návrh a optimalizaci výrobních procesů zahrnujících:
 • Protlačování
  Metoda inverzního designu (například výstupní trysky) snižuje potřebu stavby fyzického prototypu. Zkracuje tím dobu potřebnou k vývoji extruderu a šetří čas i peníze.
 • Tepelné tvarování
  Simulaci zatékání termoplastů do formy využijeme již při návrhu formy a pomáhá nám identifikovat a odstranit možné potíže (například nezatečení materiálu) ještě než formu fyzicky vyrobíme. Výsledky simulace oceníme také při odhalování příčin potíží na již existující formě.
 • Vyfukování
  Při vyfukování plastů a skla oceníme informace získané simulací v programu ANSYS Polyflow již při vývoji výrobku a můžeme tím předejít mnoha problémům při vlastní sériové výrobě. Simulace nám pomáhá dosahovat rovnoměrné distribuce materiálu po výšce výrobku a také optimalizovat výrobek, aby dosahoval požadované kvality při použití co nejmenšího množství materiálu.
 • Tvarování skla
  Simulace tvarování skla pomáhají rychleji vytvářet kvalitnější nádobí, skleněné nádoby a tabulové sklo.
 • Výroba vláken
 • Tvarování betonu
  Simulace v programu ANSYS Polyflow již více než 25 let omezuje potřebu stavby prototypu, pomáhá redukovat rozdílnou tloušťku stěny vyfukovaného nebo tepelně tvarovaného výrobku, pomáhá šetřit materiál a zvyšovat kvalitu výrobku zlepšováním a optimalizací výrobních procesů.

Charakteristika
Software ANSYS Polyflow je CFD řešič založený na metodě konečných prvků pro řešení komplexních reologií včetně viskoelastických toků.
 • Poskytuje pokročilé techniky, které přesně simulují mnoho různých procesů zapojených do výrobních procesů.
 • Umožňuje simulace s deformujícími se sítěmi, komplexním pohybem tuhých částí (např. šroubové extrudery) a detekcí kontaktu mezi volným povrchem a formou.
 • Nabízí širokou paletu reologických modelů, je schopen řešit velké deformace volných hladin (s použitím ALE techniky), interakci tekutiny a tuhé fáze (FSI) a unikátními možnostmi práce se sítí (MST).

Uživatelsky velmi přívětivý interface a expertní systém vede uživatele nastavením daného problému včetně jeho řešení. Součástí programu ANSYS Polyflow je program ANSYS CFD-Post, který je určen pro špičkové grafické výstupy z tohoto i dalších CFD programů.