ANSYS CFD-Flo

ANSYS CFD-Flo představuje cenově dostupné řešení pro základní typy analýz proudění tekutin (CFD). Jedná se o nástroj postavený na řešiči a grafickém prostředí programu ANSYS CFX. Všechny nástroje a prostředí jsou totožné s tímto programem, licence však neumožňuje používat určité speciální typy analýz jako je:
  • proudění za rotace (MRF),
  • vícefázové proudění založené na Eulerově přístupu (umožňuje však simulaci volné hladiny, tzv. VOF),
  • výpočet chemických reakcí a spalování tekutin,
  • užití speciálních turbulentních modelů,
  • použití přenosu tepla radiací.
Srovnání s dalšími nabízenými produkty z oblasti CFD simulací je přehledně zpracováno v dokumentu ANSYS Capability Chart.
Program ASYS CFD-Flo je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, a proto umožňuje využití různých CAD interface nebo programu ANSYS DesignModeler pro přípravu/úpravu geometrického modelu a dalších.
Licence ANSYS CFD-Flo umožňuje spuštění programu ANSYS Meshing pro síťování modelu. Stejně tak dovoluje vyhodnocovat výsledky v programu ANSYS CFD-Post. Uživateli je tak umožněno používat stejné nástroje jako při používání jiných CFD programů.
Pokud by uživatel někdy v budoucnu narazili na nutnost využít i funkcionality, které jsou proti programu ANSYS CFX   omezeny (viz. výše), je možné přejít na CFD programy bez výše popsaných omezení, jako je licence ANSYS Fluent, ANSYS CFX nebo ANSYS CFD.