ANSYS Designer

ANSYS Designer je program pro pokročilé obvodové a systémové simulace. Nástroj je určený pro simulaci komplexních elektrických obvodů, které pracují na vysokých frekvencích. Využití najde tento program například při návrhu mikrovlnných nebo radiofrekvenčních obvodů.

Dostupné analýzy urychlující návrh vysokofrekvenčních zařízení:
  • Time-domain reflectometry
  • Timing analysis
    Analýza zpoždění signálu.
  • QuickEye/VerifEye (eye diagramy)
    Výkonné a rychlé statistické analýzy řešící signálovou integritu a chybovost přenesených bitů.
  • System-Level Integration
    Integrace dalších řešičů jako jsou ANSYS HFSS, ANSYS SIwave nebo ANSYS Q3D Extractor. Přímá ko-simulace těchto řešičů pro přesný výpočet kritických částí zařízení.

Charakteristika
ANSYS Designer je nástroj pro výpočty komplexních elektrických obvodů. V simulacích je možné kombinovat různé modely součástek jako HSPICE, Spectre, IBIS a mnoho dalších včetně možnosti naprogramování uživatelských modelů v jazyku C++. Programu je zaměřen na řešení problémů signálové integrity. Při řešení se vyžívají převážně následující metody: transientní, rychlá konvoluce, statistické metody nebo IBIS-AMI. Designer rovněž obsahuje 3D planární elektromagnetický řešič pro extrakci S-parametrů z libovolných planárních radiofrekvenčních nebo mikrovlnných struktur. Největší přínosem Designeru je však možnost ko-simulace s dalšími řešiči ANSYS jako je HFSS, SiWave nebo Q3D Extractor. Ko-simulací získá uživatel možnost simulovat kritické části systému (propojek, vodičů, antén...) s přesností danou metodou konečných prvků, zbytek systému může pak být nahrazen S-parametrickými modely v ANSYS Designeru. Pro vyhodnocení výsledků je možné využívat metody: time-domain reflektometry, bit-error rate, eye diagramy nebo analýzy časování signálu.